CENTRO EUCARISTICO LUCENSE

 

  • Director: Rvdo. D. José Antonio Ferreiro Varela
  • Secretario: Rvdo. Dr. D. David Varela Vázquez
  • Administrador: Sr. D. Ramón Basanta Piñeiro
  • Rvdo. Dr. D. Mario Vázquez CarballO
  • Rvdo. D. César Carnero Rodríguez
  • Rvdo. D. Luis Varela Castiñeira


FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO DEL CORPUS CHRISTI -LUGO-


  • Director: Rvdo. D. José Antonio Ferreiro Varela
  • Director musical: Sr. D. Giulio Mercati
  • Director técnico: Rvdo. D. Luis Varela Castiñeira

 

 

 

 

ULTIMAS NOTICIAS

Lugo, 3 de mayo  de 2019

Presentación de la Semana de Música del Corpus, en la que por quinto año consecutivo se incluye el Festival de Órgano.

Noticia Concello de Lugo